Organizační struktura

Členská schůze sdružení

    

    Výbor sdružení

            Vedení sdružení

            Dozorčí a finanční rada sdružení

Správní rada

Členové

 

Odborná rada