Odborná rada Consulte, z.s.

je garantem odbornosti a správnosti doporučujících stanovisek a závěrů nezbytných pro vedení Consulte, o.s.. Členové odborné rady, v rámci své odbornosti a dosavadní praxe, podporují a garantují činnosti Consulte, z.s. tak, aby bylo naplňováno poslání uvedené ve stanovách. Členství v odborné radě není nijak finančně honorováno a není podmíněno členstvím v Consulte, o.s.

Členové odborné rady jsou v současné době přístupní pouze registrovaným uživatelům. Dotazy směřující k činnosti odborné rady nebo k jednotlivým členům můžete zaslat písemně do sídla sdružení.