Consulte, z.s.

podporuje všestranný rozvoj vzdělanosti a informovanosti v regionálním i v celorepublikovém rozsahu, a to jak občanů, tak veřejné správy. Zaměřuje se na rozvíjení vzájemné komunikace, kooperace a spolupráce všech subjektů, které budou prosazovat a uskutečňovat všechny kroky zvyšující kvalitu života, zejména v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, ochranu lidských práv a svobod, ochranu zvířat a životního prostředí.
Podporuje vzdělávací a výzkumné organizace, vydavatelství odborných publikací a další subjekty pořádající vzdělávací akce, školení, konference, semináře, výcvikové a outdoorové aktivity.
Sleduje, hodnotí a medializuje projekty na celorepublikové, krajské i regionální úrovni.
Podporuje expertní, publikační a další odbornou činnost včetně doporučování  legislativních změn, které povedou ke zprůhlednění a zefektivnění právního řádu.
Ke své činnosti využívá webového portálu 
www.consulte.cz.

           redakce
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                              

   

Organizační struktura