Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

09.11.2012 08:06

 

Diskusní setkání odborníků

 

Aktuální otázky bezpečnosti a prevence kriminality v 21. století
Město Horní Bříza bylo 8. listopadu 2012 místem, kde proběhlo diskusní setkání na téma „Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století“. V první části akce přednesli jednotliví odborníci své příspěvky se zaměřením na bezpečnostní problematiku z pohledu policie, městské policie, bezpečnostních projektů, státní správy i samosprávy, prevence kriminality, dalších bezpečnostních složek, výzkumu aj. Následovala diskuze věnovaná současnému stavu a aktuálním trendům v dané oblasti, a to v souvislostech nynějšího vývoje postindustriální společnosti. Garantem byla odborná rada Consulte o. s., setkání proběhlo ve spolupráci a pod záštitou vedení Horní Břízy.

Diskusního setkání se zúčastnili odborníci z městských policií z Plzeňského a Karlovarského kraje, Hasičského záchranného sboru České republiky, Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Policejního prezidia České republiky, Věznice Plzeň, zástupce médií a neziskové organizace Consulte, o. s.

Chci vyjádřit poděkování za aktivní účast všem váženým hostům a dále představitelům Horní Břízy za jejich spolupráci a záštitu nad celou akcí.

 

                                                                                                         PhDr. Aleš Zoubek

                                                                                                          ředitel Consulte, o. s.

 

 

 

Napsali o setkání: 

Bezpečné město Plzeň

Město Horní bříza

 

—————

Zpět