Bc. Ludmila Lešková; první pomoc

23.02.2013 19:45

Consulte,o.s. navázalo spolupráci s Bc. Ludmilou Leškovou. 

 

První pomoc

 

Vždy je jednodušší úrazům a mimořádným událostem předcházet, než řešit jejich následky. Bohužel, jsou situace, kdy primární prevence selže, a proto je zapotřebí znát určité postupy, jak minimalizovat následky krizových chvil. Při záchraně lidského života jde někdy doslova o vteřiny. A protože je život nenahraditelný, je umění první pomoci jednou z nejzákladnějších znalostí. Je důležité se nebát, zachovat klidnou hlavu a okamžitě jednat. Včasným zásahem mnohdy nejen zachráníme život, ale zabráníme trvalým následkům.

Ludmila Lešková

LEŠKOVÁ, L. Úvod. [online]. © 2012-2013 [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: https://www.ludmilaleskova.cz/
 

 

—————

Zpět