Informace k přihláškám na konferenci

16.09.2013 12:05

Příjem přihlášek na konferenci byl uzavřen k 15. září 2013, pro účastníky přihlášené po tomto termínu byl stanoven konferenční poplatek 500,- Kč, vyjma zahraničních účastníků.  

—————

Zpět