IV. konference

26.09.2017 21:25

Dnes uskutečnili členové Consulte, o.s. odbornou konferenci "Prevence kriminality a viktimologie ve vztahu k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel".

Okruhy příspěvků:

  • Současný vývoj a prognózy demografických změn ve společnosti
  • Současná migrační situace v Evropě 
  • Současná migrační situace v České republice
  • Prevence a projekty ve vztahu k současné strategii prevence kriminality 
  • Vzdělávání odborníků v pomáhajících profesích
  • Kvalita života v současné společnosti

Děkujeme všem za účast.

Výbor konference a Consulte, z.s.

—————

Zpět