Odborná konference

16.09.2016 23:43

Dnes uskutečnili členové Consulte, z.s. a hosté již III. odbornou konferenci 

Téma: "Prevence kriminality a viktimologie ve vztahu k seniorům".

Okruhy příspěvků:

  • Aktuální vývoj a prognózy demografických změn ve společnosti.
  • Předpokládaný vývoj migrační situace v Evropě.
  • Prevence a projekty v oblasti péče o seniory ve vztahu k ageistickým postojům jednotlivců i celých institucí.
  • Vzdělávání seniorů, možnosti geragogiky.
  • Kvalita života seniorů.

Děkujeme všem za účast.

Ing. H e l e n a   B r d i č k o v á

—————

Zpět