Odborný seminář

27.05.2013 12:00

Dne 18. května 2013 uskutečnili členové Consulte, o.s. odborný seminář zaměřený na prevenci kriminality a viktimologii ve vztahu k seniorům.

Příspěvky:

  • Současný vývoj a prognózy demografických změn ve společnosti.
  • Prevence a projekty v této oblasti ve vztahu k ageistickým postojům jednotlivců i celých institucí.
  • Vzdělávání seniorů, možnosti geragogiky.
  • Účinná opatření proti domácímu násilí.
  • Zneužívání, znevýhodňování nebo zadlužování seniorů.
  • Pocit bezpečí jako jeden z hlavních ukazatelů kvality života seniorů.

 

Děkujeme všem za účast.  

PhDr. Aleš Zoubek

 

—————

Zpět