Odborná konference

07.11.2015 02:12

Dnes uskutečnili členové Consulte, o.s. již II. odbornou konferenci "Prevence kriminality a viktimologie ve vztahu k seniorům".

Okruhy příspěvků:

  • Současný vývoj a prognózy demografických změn ve společnosti.
  • Současná migrační situace v Evropě a České republice
  • Prevence a projekty v této oblasti ve vztahu k ageistickým postojům jednotlivců i celých institucí.
  • Vzdělávání seniorů, možnosti geragogiky.
  • Kvalita života seniorů.

 

Děkujeme všem za účast. 

Ing. H e l e n a   B r d i č k o v á

—————

Zpět