Rovné zacházení a zákaz diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu

02.01.2013 18:55

Consulte, o. s. pořádá již osmý čtvrtletní vzdělávací seminář, tentokrát opět v Plzni.

Na vzdělávacím semináři se posluchači seznámí se základními principy, zásadami a přehledem právní úpravy v této oblasti, a to na úrovni vnitrostátní, ale orientačně i komunitární a mezinárodní. Zvláštní pozornost bude věnována antidiskriminačnímu zákonu, příslušným ustanovením zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce.
Na tento seminář bude navazovat další, a sice k prostředkům právní ochrany před diskriminací včetně poskytování právní pomoci zájmovými organizacemi.

Kdy:  23. února 2013, od 10. 00 hodin.
Kde:  V sídle Consulte, o. s., odkaz
Poplatek: Účast na semináři je zdarma (sponzorováno).

V případě Vašeho zájmu o vzdělávací seminář nás kontaktujte na emailu: consulte.plzen@gmail.com.

redakce

—————

Zpět