Rovné zacházení a zákaz diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu

01.03.2013 20:30

Dne 23. února 2013 se v Plzni na Bolevecké návsi uskutečnil již osmý odborný seminář na téma rovného zacházení a zákazu diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu. 

Na vzdělávacím semináři se posluchači seznámili se základními principy, zásadami a přehledem právní úpravy v této oblasti, a to na úrovni vnitrostátní, ale orientačně i komunitární a mezinárodní.

Zvláště jsme se věnovali antidiskriminačnímu zákonu, příslušným ustanovením zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce. 

Děkujeme všem za účast.

 

redakce

—————

Zpět