Setkání odborníků v oblasti problematiky stárnutí a stáří

22.05.2012 17:18
"Ojedinělé diskuzní setkání předních odborníků v oblasti problematiky stárnutí a stáří hostila ve druhém květnovém týdnu Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Kulatý stůl „Stárnutí a stáří – aktuální problémy a jejich reflexe v teorii a praxi“ pořádal Ústav andragogických studií, Katedra vzdělávání dospělých a andragogiky a Katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha jako svůj příspěvek k Evropskému roku stárnutí a mezigenerační solidarity (EY 2012) v České republice.

„Cílem setkání bylo především podpořit odbornou a vědeckou diskuzi zástupců akademické obce, ústředních orgánů státní správy, samosprávy a odborníků z praxe směřující k analýze sociálních a ekonomických dopadů stárnutí populace. Mezi hlavní témata bylo zařazeno mezigenerační učení, aktuální otázky evropské politiky v oblasti stárnutí populace, filozoficko-edukační dimenze s přesahem ke kvalitě života seniorů, motivace k aktivnímu způsobu života a sociologický výzkum zaměřený na seniory,“ přibližuje doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., ředitel Ústavu andragogických studií UJAK.

Pozvání ke kulatému stolu přijali přední odborníci: náměstek ministra pro sociální začleňování a rovné příležitosti MPSV ČR Mgr. Jan Dobeš spolu s kolegyní PhDr. Lenkou Bočkovou, ředitel Domova seniorů Malešice Bc. Evžen Kokeš, manažer sekce krizové pomoci a poradenství občanského sdružení Život90 Bc. Robert Pitrák a PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra. Záštitu nad setkáním převzal rektor UJAK doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., diskuse se pochopitelně účastnili také přední odborníci z Univerzity Jana Amose Komenského Praha, například doc. Dr. Milan Beneš."
 
Zdroj: Univerzita J. A. Komenského Praha. UJAK hostila odborný seminář.[online] [2011-05-22]. Dostupné na WWW: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151115663578206.543957.302210108205&type=1

 

 

—————

Zpět


Fotogalerie: Setkání odborníků v oblasti problematiky stárnutí a stáří

/album/fotogalerie-setkani-odborniku-v-oblasti-problematiky-starnuti-a-stari/a36602-10151115663823206-156948215-n-jpg/
/album/fotogalerie-setkani-odborniku-v-oblasti-problematiky-starnuti-a-stari/a558611-10151116586038206-1110582376-n-jpg/
/album/fotogalerie-setkani-odborniku-v-oblasti-problematiky-starnuti-a-stari/a547110-10151115664438206-302210108205-13505658-1754913259-n-jpg/
/album/fotogalerie-setkani-odborniku-v-oblasti-problematiky-starnuti-a-stari/a559416-10151115664018206-1814749411-n-jpg/

—————