Vězni z Plzně: Snížit kriminalitu pomáhá ztížení dosažení cíle

30.11.2012 22:28

Vězni z Plzně: Snížit kriminalitu pomáhá ztížení dosažení cíle Plzeň - Nejúčinnějším opatřením pro snížení kriminality je podle samotných pachatelů trestných činů ztížení dosažení cíle, tedy například uzamknutí volantu vozu, zamřížování oken a podobně. Vyplývá to z kriminologického průzkumu, kterého se v plzeňské Věznici Bory zúčastnil téměř každý sedmý odsouzený. Přes 200 vězňů odpovídalo i na to, zda a jaký smysl mají preventivní kroky nebo proč část propuštěných páchá trestnou činnost opakovaně. ČTK to řekl autor výzkumu Aleš Zoubek.

 

"K vyplnění dotazníků se povedlo získat 230 respondentů, s deseti procenty z nich byly vedeny navíc i řízené rozhovory," uvedl.

Zoubek připustil, že v prostředí borské věznice, jež soustřeďuje zejména pachatele zvlášť závažných zločinů a několikanásobné recidivisty, bylo poměrně problematické projekt realizovat a "nesmírně těžké získat skutečné názory odsouzených". Vězni zpočátku neměli o účast v projektu zájem, někteří jej přímo odmítali. "Aby odpovědi nebyly jen účelovou výpovědí, musí mít výzkumný tým autoritu a zejména důvěru svých respondentů. Jedině tak může dojít k požadované změně jejich postoje k podobným akcím. Díky tomu bylo vyřazeno jen 20 dotazníků," uvedl Zoubek.

Při odpovídání na otázky měli dotazovaní vždy na výběr z více možností. Například nejúčinnější a nejméně účinné opatření pro snižování kriminality vybírali ze 14 variant. "Za jednoznačně nejúčinnější považují ztížení dosažení cíle, a to v 52 procentech," uvedl Zoubek. Naopak nejméně účinná, podle 57 procent dotázaných, je "kontrola faktorů, jež odstraňují zábrany", tedy mj. kontrola zákonné věkové hranice pro požívání alkoholu, blokace filmů obsahujících násilí v televizi a podobně.

Vězni se také vyjadřovali k tomu, jaké opatření může bránit v páchání trestné činnosti. "Zde za nejúčinnější považují soustředěné policejní hlídky na doby a místa, kde dochází k trestné činnosti, celkem v 60 procentech. Následuje zvyšování počtu kamerových systémů ve městech a v obcích, zaměření se na oběti za účelem snížení další viktimizace, ochrana možných obětí a další," dodal Zoubek. Nejmenší účinek naopak podle vězňů mají namátkové policejní hlídky a zvyšování počtu zatčených, zadržených lidí prostřednictvím formálního obvinění z trestného činu.

Výzkum se zabýval i tím, proč se pachatelé vrací zpět do výkonu trestu. "Nejvýznamnější příčinou je podle nich to, že jsou bez příjmu, bez peněz, téměř stejných hodnot dosahuje i nemožnost najít práci. Hlavní příčiny selhání při návratu do společnosti a pokračování v kriminální kariéře vidí v tom, že nemají kde bydlet a také, že nemají rádi práci a hledají snazší příjem," doplnil Zoubek. Naopak za nejméně závažnou příčinu považují variantu, že neumí žít ve společnosti. Dotazovaní vězni se také necítí být ohroženi ani pronásledováním policie ani tím, že by v pachatelích trestných činů vidělo jejich okolí delikventy.

Cílem výzkumu nejsou jen jednotlivé výsledky, podle autora projektu bude možné získané poznatky využít při tvorbě projektů v oblasti prevence kriminality a při vzdělávání odborníků pro tuto sféru.

Autor: ČTK
www.ctk.cz

 

České noviny.cz. Vězni z Plzně: Snížit kriminalitu pomáhá ztížení dosažení cíle. [online] [cit. 2012-11-30]. Dostupné z WWW: https://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/vezni-z-plzne-snizit-kriminalitu-pomaha-ztizeni-dosazeni-cile/870970 

Plzn.cz. Podnikatelský portál pro Plzeň. Vězni z Plzně: Snížit kriminalitu pomáhá ztížení dosažení cíle. [online] [cit. 2012-11-30]. Dostupné z WWW: https://www.plzn.cz/Plze%C5%88_dnes.html

Plzeň. Nejlepší-adresa.cz. Vězni z Plzně: Snížit kriminalitu pomáhá ztížení dosažení cíle. [online] [cit. 2012-11-30]. Dostupné z WWW: https://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/rubrika.php?nazevr=krimi&limit=40

...

Plzeňský deník. Vězni z Plzně radili, jak snížit kriminalitu. [cit. 2012-11-28]  

 

—————

Zpět