VII. Mezinárodní konference bezpečnostního managementu 2010

27.05.2011 19:19

Ve dnech 25.-26.května 2010 se uskutečnil v Praze již VII. ročník Mezinárodní konference bezpečnostního managementu, který se letos konal pod záštitou ministra vnitra pana Peciny a jeho 1. náměstka pana Komorouse. Odborným garantem byla česká pobočka mezinárodního sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS International.
Nosným tématem této konference, která byla rozdělena do několika tématových bloků, bylo omezování korupce, regulace lobbingu, interní kriminalita a efektivita veřejných zakázek.
Dalším neméně důležitým tématem, bylo předcházení a řešení sociálně-patologických jevů jako je drogová závislost, neboť drogy jsou stále větším celospolečenským problémem především proto, že z ní vyplývají ostatní patologické jevy, jako je kriminalita, šikana, rozpad rodin, zadlužování. 
Během této konference bylo provedeno vyhodnocení soutěže Bezpečnostní manager roku a Bezpečnostní projekt roku 2009.

                                                                                                                                             
redakce 
               
                                                                                                                                                                    

—————

Zpět