Vláda České republiky schválila usnesením č. 66 Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020

20.03.2016 00:05

Seznamte se s novou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. 

 

„Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí trestné činnosti a viktimizaci, ale podporují bezpečnost společnosti a přispívají k udržitelnému rozvoji států. Zlepšují kvalitu života a přinášejí dlouhodobé výhody ... ZDROJ

—————

Zpět