Města a obce versus ekologicky přátelská vozidla

Města a obce versus ekologicky přátelská vozidla

V rámci programu obměny vozového parku veřejné správy za "ekologicky přátelská" vozidla by mělo být dosaženo alespoň 25% podílu ekologicky přátelských vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy. Datumem, který by stanoven pro splnění tohoto cíle, je 1. 1. 2014. 
Nepochybně právě tato podpora trhu s předmětnou "ekologickou" komoditou je důležitá a státní správa by měla jít příkladem. Městům a obcím může být tato strategie pouze doporučena. Obměna se týká jen vozidel osobních a lehkých užitkových, není počítáno s vozidly s hmotností vyšší než 3,5 tuny. 
Státní správa, města a obce svým přístupem deklarují svým občanům vůli a zájem na zlepšování ochrany životního prostředí, zejména snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z dopravy. 
Ekologický aspekt není jediný. Dalším důležitým hlediskem je ekonomické nakládání se svěřenými prostředky a ten, kdo používá vozidla například s pohonem na CNG, zkrátka šetří své finanční prostředky.     


                                                                                                PhDr. Aleš Zoubek

 

Projekt by realizován v roce 2011 až 2012.