Vědecká rada, odborný garant

Odborný garant konference:

doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra bezpečnostních studií

Vědecký výbor konference:

doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.

Policejní akademie České republiky, Katedra společenských věd

doc. PhDr. Petr Sak, CSc.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra bezpečnostních studií

prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc. 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra bezpečnostních studií

PaedDr. Ing. Jan Zelinka

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra bezpečnostních studií

PhDr. Libor Zikeš

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra bezpečnostních studií

PhDr. Aleš Zoubek

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Katedra bezpečnostních studií