Agentura pro sociální začleňování na Vaší straně

Kriminalita v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí mívá často svou specifickou podobu. Agentura pro sociální začleňování proto, na základě znalosti komplexu aspektů problematiky sociálního vyloučení, podporuje realizaci takových opatření, která mohou přispět ke zlepšení bezpečnostní situace ve městech a obcích, kde Agentura působí. Vhodnými nástroji jsou například sociální služba "asistent pro jednání s policií a dalšími úřady", uzavírání koordinačních dohod nebo možnost řešit bezpečnostní otázky na úrovni komunikačních platforem, do kterých se zapojí většina relevantních subjektů. Velký význam mají i preventivní programy a dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit.