Tisková zpráva

V Horní Bříze se 8. října 2013 uskutečnila významná mezinárodní vědecká konference „Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni měst a obcí“, která se setkala s velkým zájmem novinářů, odborné i laické veřejnosti. ....odkaz

 

Fotogalerie ke STAŽENÍ

Fotogalerie: Mezinárodní vědecká konference 2013

/album/fotogalerie-mezinarodni-vedecka-konference-2013/zdenek-prochazka-mistostarosta-horni-brizy-jpg/
/album/fotogalerie-mezinarodni-vedecka-konference-2013/ales-prusa-plzen-jpg/
/album/fotogalerie-mezinarodni-vedecka-konference-2013/ales-zoubek-jpg/
/album/fotogalerie-mezinarodni-vedecka-konference-2013/cyril-boulleaux-starosta-villeneuve-sur-yonne-jpg/

—————


Fotogalerie: Doprovodný program

/album/fotogalerie-doprovodny-program/pa087846-jpg/
/album/fotogalerie-doprovodny-program/pa087687-jpg/
/album/fotogalerie-doprovodny-program/pa087690-jpg/
/album/fotogalerie-doprovodny-program/pa087695-jpg/

—————


MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013

"Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni měst a obcí"

Consulte, o. s. a Katedra bezpečnostních studií Univerzity Jana Amose Komenského Praha
s podporou města Horní Bříza, Plzeňského kraje, Masarykovy demokratické akademie a města Plzně
pořádá konferenci

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI NA ÚROVNI MĚST A OBCÍ

POSSIBILITÉ DES SOLUTIONS DES PROBLEMES DE SECURITE AU NIVEAU DES VILLES ET COMMUNAUTÉS

Ways of dealing with SECURITY at the municipal level

Konference 2013 Horní Bříza, Plzeňský kraj, Aleš Zoubek; konference Plzeňský kraj

Konference se koná pod záštitou

Milana Chovance
hejtmana Plzeňského kraje
Doc. PhDr. Jiřího Víška, CSc.
vedoucího katedry Bezpečnostních studií
Ing. Vojtěcha Šedivce
starosty města Horní Bříza

Cíl a zaměření konference:
Cílem konference je výměna teoretických a praktických poznatků v oblasti bezpečnosti. Znalost postojů a názorů napříč různými profesními skupinami se jeví jako předpoklad pro vytvoření reálného obrazu současného stavu. Využití získaných informací může být jedním z východisek pro budoucí pozitivní vývoj.

Konference je určena pro
Volené zástupce měst a obcí, krajů, odborníky na bezpečnostní problematiku a vzdělávání a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Místo konání
Společenský sál Masarykovy ZŠ, tř. 1. máje 210, Horní Bříza, Plzeňský kraj

Termín
8. října 2013 v době od 09.00 hodin. Ukončení konference je plánováno kolem 18.00 hodin.
(Prezence od 8.00 hodin)

   POZVÁNKA     (ENG) (FR)  

PŘIHLÁŠKA (ENG)

Přihláška (doc)

Pokud byste se chtěli stát partnery konference, kontaktujte nás. 

Kontakt

tel.: +420 774 414 426

email: reditel.consulte@gmail.com       

 

 


Pořadatelé a partneři

   

 

_______________________________________________________

Masarykova základní škola Horní BřízaMěstská policie Plzeň  

PhDr. Aleš Zoubek

ředitel


Mezinárodní vědecká konference "Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni měst a obcí" bude uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, Univerzity Jana Amose Komenského Praha, Masarykovy demokratické akademie a Consulte, o.s.


Nové trendy v prevenci kriminality. Způsoby zahraniční expanze ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu. Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století. Netradiční prostředky pro řešení některých typů mimořádných událostí. Další možnosti využití poznatků získaných od pachatelů trestné činnosti. Projekt Plzeňského kraje Bezpečný kraj.  Projekt Bezpečné město – komunikace mezi partnery projektu a občany.  Preventivně výchovná činnost jako součást bezpečnostní strategie ČR v podmínkách HZS ČR. Agentura pro sociální začleňování na Vaší straně. Jsou koordinační dohody mezi obcemi a Policie ČR řešením vedoucí k lepší bezpečnosti měst a obcí? Sankce a ochranná opatření dle zákona o přestupcích jako prostředek při zajišťování bezpečnosti v obcích a městech. Možnosti Městské policie při řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit z hlediska bezpečnosti ve městě.  O výdavkoch na ochranu osôb a majetku v mestách SR.  Činnost komisí pro podmíněné propuštění. Analýza rizík ako podpora samospráv v oblasti prevencie kriminality. Právní vědomí a jeho význam v oblasti bezpečnosti. 各位女士和先生们你好,我很高兴我可以参加今天的国际会议和给大家介绍我的意见. Взгляд на то, какое впечатление оставляет на русских и китайцев организация и работа чешских государственных органов. Participace občanů na zajišťování bezpečnosti území. Prevence kriminality očima Městské policie Plzeň. Le rôle des polices municipales en France, panorama de la situation, quelles missions, quelles prérogatives et quels liens avec les autres acteurs locaux (gendarmerie, police, éducation, population). aj.


Přednášející na konferenci. Příspěvky ve sborníku.V rámci doprovodného programu, který se bude konat nezávisle na konferenci, budou probíhat ve škole nebo jejím okolí ukázky městské policie a dobrovolných hasičů pro děti.