Další možnosti využití poznatků získaných od pachatelů trestné činnosti.

Poznatky získané od pachatelů trestné činnosti mohou přinést nové pohledy na to, jak učinit kriminální jednání pro pachatele nezajímavé a nevýhodné. Dílčí závěry z výzkumu, který byl realizován ve Věznici Plzeň, by mohly přispět k pochopení jednání pachatelů, ke zvýšení účinnosti opatření prováděných v rámci prevence kriminality a odstranění příležitostí k páchání trestné činnosti. Některá opatření preventivně výchovného charakteru se jeví v některých směrech jako méně účinná a naším cílem je jejich účinnost zvýšit a také získat nebo udržet kompetence odborníků nebo budoucích odborníků v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.