Jsou koordinační dohody mezi obcemi a Policie ČR řešením vedoucí k lepší bezpečnosti měst a obcí?

Příspěvek pojednává o právním rámci a současných možnostech uzavírání koordinačních dohod mezi Policii České republiky a obcemi v ČR a předkládá několik současných problémů a možných řešení na dané téma.