Netradiční prostředky pro řešení některých typů mimořádných událostí.

Autor ve svém příspěvku seznamuje příslušné odborníky z oblasti veřejné zprávy ale i další odborníky, kteří se zabývají řešením mimořádných událostí s netradičními a málo známými prostředky pro řešení mimořádných událostí, zejména povodní a velkých dopravních havárií. V textu i na doprovodných fotografiích vysvětluje možnosti použití těchto prostředků, jejich výhody a možný přínos pro obce i regiony.