Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století

Cílem příspěvku je poukázat na transformační procesy ve společnosti, na výskyt sociálních a bezpečnostních rizik v území včetně sociologické interpretace. Příspěvek je rozdělen do čtyř tematických bloků: 1/ Proměna společnosti; 2/ Sociální a bezpečnostní rizika; 3/ Rozložení rizik v České republice; 4/ Budoucí vývoj.