Nové trendy v prevenci kriminality

Spolu s nárůstem kriminality a dalším sociálně rizikových jevů je nutné při plánování preventivních opatření využívat sofistikovanějších metod než doposud. Jedním z moderních nástrojů je analytická činnost vedoucí k predikování budoucího vývoje a výskytu trestných činů a přestupků. Doposud policie i místní orgány vycházely z tak zvané místní znalosti, ta ovšem v současnosti pro organizaci,  práce jednotlivých složek nestačí.  Proto se zavádí metody matematického modelování budoucího vývoje trestné činnosti, včetně předpovědí odpovídajících  na základní kriminalistické otázky- t.j kdy, kde jakým způsobem a za jakých okolností může být trestný čin v budoucnosti spáchán. Tento přístup výrazně ovlivní využívání nejrůznějších metod situační prevence bude mít velký přínos k vyhodnocování efektivity přijatých opatření.