O výdavkoch na ochranu osôb a majetku v mestách SR

Príspevok poskytuje komplexne spracované informácie o veľkosti a štruktúre výdavkov na ochranu osôb a majetku vybraných 27 okresných miest SR v období 2009-14. Vychádza predovšetkým z údajov získaných zo záverečných účtov a rozpočtov vybraných miest.