Projekt Bezpečné město – komunikace mezi partnery projektu a občany

Hlavním cílem projektu Bezpečné město je zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města Plzně. Pokud chceme pocit bezpečí občanů zvyšovat musíme mít prvotně informace, kde se občané necítí bezpečně, poté je třeba koordinovat postup všech zainteresovaných složek. Ke komunikaci s občany využíváme především poradnu webového portálu www.bezpecnemesto.eu, mailovou a telefonickou komunikaci, infoschránky a v neposlední řadě i osobní jednání prostřednictvím veřejných setkání.