Sankce a ochranná opatření dle zákona o přestupcích jako prostředek při zajišťování bezpečnosti v obcích a městech

Článek pojednává o hmotně právních a procesně právních prostředcích, které poskytuje český právní řád orgánům veřejné správy při zajišťování bezpečnosti v obcích. Důraz je kladen na novelizaci zákona č. 200/1990 Sb., která přijala novou sankci – zákaz pobytu, kterou mohou uložit správní orgány při rozhodování ve věcech ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti. Dále je v článku pojednáno o náležitostech rozhodnutí a důležitých aspektech odůvodnění tohoto rozhodnutí.