Způsoby zahraniční expanze ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu

Z hlediska bezpečnosti na úrovni měst a obcí jsou nejaktuálnější následující typy expanze. Skupiny, věnující se “klasickým“ formám kriminality, se pokouše o expanzi regionální. Specifickým typem expanze je situace, kdy se představitelé organizovaného zločinu stěhují do zahraničí a odtud pak pouze koordinují své obchodní zájmy. V příspěvku se zaměřím na expanzi ruskojazyčných skupin do ČR a EU.