Archiv článků

22.07.2013 20:16

Ministerstvo vnitra

Na konferenci vystoupí se svým příspěvkem k problematice prevence kriminality také odborníci z Ministerstva vnitra.  

—————

07.07.2013 12:00

Cambridgeshire Constabulary, Thorpe Wood Police Station

Na konferenci vystoupí se svým příspěvkem zahraniční host - anglický policista "Cambridgeshire Constabulary, Thorpe Wood Police Station".  

—————

07.07.2013 08:43

Jak se pekly koláče

Členky sdružení pekly o  tomto  víkendu koláče a bylo jich opravdu hodně. Aleš Zoubek   

—————

27.05.2013 12:00

Odborný seminář

Dne 18. května 2013 uskutečnili členové Consulte, o.s. odborný seminář zaměřený na prevenci kriminality a viktimologii ve vztahu k seniorům. Příspěvky: Současný vývoj a prognózy demografických změn ve společnosti. Prevence a projekty v této oblasti ve vztahu k ageistickým postojům jednotlivců...

—————

01.03.2013 20:30

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu

Dne 23. února 2013 se v Plzni na Bolevecké návsi uskutečnil již osmý odborný seminář na téma rovného zacházení a zákazu diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu.  Na vzdělávacím semináři se posluchači seznámili se základními principy, zásadami a přehledem právní úpravy v této...

—————

23.02.2013 19:45

Bc. Ludmila Lešková; první pomoc

Consulte,o.s. navázalo spolupráci s Bc. Ludmilou Leškovou.    První pomoc   Vždy je jednodušší úrazům a mimořádným událostem předcházet, než řešit jejich následky. Bohužel, jsou situace, kdy primární prevence selže, a proto je zapotřebí znát určité postupy, jak minimalizovat...

—————

02.01.2013 18:55

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu

Consulte, o. s. pořádá již osmý čtvrtletní vzdělávací seminář, tentokrát opět v Plzni. Na vzdělávacím semináři se posluchači seznámí se základními principy, zásadami a přehledem právní úpravy v této oblasti, a to na úrovni vnitrostátní, ale orientačně i komunitární a mezinárodní. Zvláštní...

—————

01.01.2013 08:49

Konzultační a školící místnosti Consulte, z. s.

     

—————

11.12.2012 21:18

PF 2013

—————