Novinky

14.09.2014 12:00

Pečení ovocných koláčků

Na Bolevecké návsi se dnes pekly tentokrát koláčky. Těšíme se další snad ještě letošní pečení....  

—————

13.09.2014 23:55

14. výroční konference Evropské kriminologické společnosti

Ve dnech 10. až 13. září 2014 se v Praze uskutečnila 14. výroční konference Evropské kriminologické společnosti. Více informací najdete na: https://www.eurocrim2014.com

—————

12.02.2014 08:36

Kvalita ve vzdělávání dospělých

Členové Consulte, o.s. se na konci minulého roku v Praze účastnili mezinárodní konference "Kvalita ve vzdělávání dospělých" a v těchto dnech byl publikován sborník z této odborné konference.    Kolektiv autorů. Kvalita ve vzdělávání dospělých. Ostrava Vítkovice: Erudio Patria, 2014. ISBN...

—————

12.12.2013 12:14

PF 2014

 

—————

01.08.2013 11:55

Konference v Plzeňském kraji ve městě Horní Bříza

Dne 8. října 2013 se v Plzeňském kraji ve městě Horní Bříza uskuteční konference "Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni měst a obcí"     

—————

27.05.2013 12:00

Odborný seminář

Dne 18. května 2013 uskutečnili členové Consulte, o.s. odborný seminář zaměřený na prevenci kriminality a viktimologii ve vztahu k seniorům. Příspěvky: Současný vývoj a prognózy demografických změn ve společnosti. Prevence a projekty v této oblasti ve vztahu k ageistickým postojům jednotlivců...

—————

01.03.2013 20:30

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu

Dne 23. února 2013 se v Plzni na Bolevecké návsi uskutečnil již osmý odborný seminář na téma rovného zacházení a zákazu diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu.  Na vzdělávacím semináři se posluchači seznámili se základními principy, zásadami a přehledem právní úpravy v této...

—————

23.02.2013 19:45

Bc. Ludmila Lešková; první pomoc

Consulte,o.s. navázalo spolupráci s Bc. Ludmilou Leškovou.    První pomoc   Vždy je jednodušší úrazům a mimořádným událostem předcházet, než řešit jejich následky. Bohužel, jsou situace, kdy primární prevence selže, a proto je zapotřebí znát určité postupy, jak minimalizovat...

—————

02.01.2013 18:55

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v zaměstnání, povolání a přístupu k němu

Consulte, o. s. pořádá již osmý čtvrtletní vzdělávací seminář, tentokrát opět v Plzni. Na vzdělávacím semináři se posluchači seznámí se základními principy, zásadami a přehledem právní úpravy v této oblasti, a to na úrovni vnitrostátní, ale orientačně i komunitární a mezinárodní. Zvláštní...

—————

11.12.2012 21:18

PF 2013

—————